Vyberte motorizaci

1.5 V4 – Ford V4

46 kW / 63 hp 1975-1977

1.5 V4 – Ford V4

48 kW / 65 hp 1965-1975

1.5 V4 – Ford V4

50 kW / 68 hp 1977-1980