Vyberte motorizaci

0.8

28 kW / 38 hp 1960-1968

1.5 V4 – Ford V4

46 kW / 63 hp 1976-1977

1.5 V4 – Ford V4

48 kW / 65 hp 1965-1975

1.5 V4 – Ford V4

50 kW / 68 hp 1977-1978